برای بزرگداشت این روز چه کنیم؟

همکار گرامی

اگر بخواهیم بصورت خودجوش 6 دی ماه را روز سردفتر اعلام کنیم بنظر شما چه کنیم؟ چه برنامه هائی را در دفاتر اجرا کنیم تا بین مردم این روز بعنوان "روزسردفتر" شناخته شود؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
فرود رفعتی 51 جیرفت

با سلام. ثبت روز 6 دی بعنوان روز سند رسمی و روز سردفتر دست یافتنیست به شرط آنکه تمامی قلم بدستان حوزه اسناد رسمی امسال از این روز غافل نشده و به هر نحو ممکن با اقدامات نمادین فلسفه نامگذاری این روز بعنوان روز سردفتر را به همه یاد آور شوند. اعم از برگزاری جشن کوچک در دفاتر اسناد رسمی و کانونها و تخفیف و یارایگان تنظیم نمودن اسناد ارباب رجوع و ...///به همین منظور دفاتر اسناد رسمی استان کرمان چون سال گذشته با اهدای خون خود و انعکاس آن در مطبوعات و خبرگزاریها . در ثبت این روز در تقویم ایران نقش آفرینی نموده وبرگ زرینی بنام روز سردفتر و سند رسمی اضافه خواهند نمود..پیشنهاد میشود همکاران دیگر استانها هم از این عمل انسان دوستانه استقبال نمایند. نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان //فرود رفعتی