بنظر شما 6 دی روز سردفتر باشد یا روز سند رسمی؟

میگویند مناسبتها و روزها برای ثبت در تقویم کشور باید توسط شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و تائید گردد و شنیده شده مقامات محترم متولی امر سردفتری با اعلام این روز به عنوان "روز سند رسمی" موافق و همراهند ولی برای "روزسردفتر" خیر

نظر شما چیست؟ 

/ 0 نظر / 20 بازدید